สแตนเลส

  • STAINLESS STEEL

    สแตนเลส

    องค์ประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกมีลักษณะการเพิ่มองค์ประกอบเช่นโมลิบดีนัมทังสเตนวานาเดียมและไนโอเบียมบนพื้นฐานของการผสมองค์ประกอบที่แตกต่างกัน 0.1% -1.0% C และ 12% -27% Cr