มีด SHREDDER

  • SHREDDER KNIVES

    มีด SHREDDER

    ลักษณะเฉพาะ: มีดหั่นส่วนใหญ่มักเป็นมีดหั่นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่มีความแข็ง 52 ถึง 59 HRC ความแข็งต่ำกว่าที่แนะนำสำหรับวัสดุที่มีส่วนผสมของการบำบัดความร้อนด้วยโลหะที่ทำในเตาเผาพิเศษที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบอื่น ๆ สำหรับเครื่องบด: มีดสเตเตอร์และ