เหล็กกล้าความเร็วสูง

  • HIGH SPEED STEEL

    เหล็กกล้าความเร็วสูง

    เหล็กกล้าความเร็วสูงได้รับการตั้งชื่อเพื่อแสดงความสามารถในการต้านทานการอ่อนตัวในอุณหภูมิที่สูงขึ้นดังนั้นจึงยังคงรักษาคมตัดที่คมเมื่อการตัดมีน้ำหนักมากและความเร็วสูง เป็นโลหะผสมสูงที่สุดในบรรดาเหล็กกล้าเครื่องมือทุกประเภท